EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi Lisans Seminerleri

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı lisans seminerlerine ilişkin program ve seminer özetleri kitapçığı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Lisans Seminer Kitapçığı

 

Lisans Seminer Programı