Çerez Örnek

AKADEMİK YAYINLARIMIZ

2020 Yılına Ait Yayınlarımız

 1. Tezcan, S., Y. Karsavuran, E. Pehlivan & H. Özdikmen, 2020. Catalogue of Longhorned Beetles of LEMT (Lodos Entomological Museum, Turkey) (Coleoptera: Cerambycidae) Part I: Prioninae, Lepturinae, Aseminae, Saphaninae, Spondylidinae, Cerambycinae and Stenopterinae. Munis Entomology & Zoology, 15 (1): 39-65.
 2. Tezcan, S., Y. Karsavuran, E. Pehlivan & H. Özdikmen, 2020. Catalogue of Longhorned Beetles of LEMT (Lodos Entomological Museum, Turkey) (Coleoptera: Cerambycidae) Part II: Lamiinae and Dorcadioninae. Munis Entomology & Zoology, 15 (1): 145-170.
 3. Özdikmen, H. & S. Tezcan, 2020. A new species of the genus Parmena Dejean, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) from Turkey. Munis Entomology & Zoology, 15 (1): 197-199.
 4. Tezcan, S., Y. Karsavuran & E. Pehlivan, 2020. New locality records of Meloidae (Coleoptera) fauna of Turkey. Munis Entomology & Zoology, 15 (1): 229-234.
 5. Tezcan, S. & N. Gülperçin, 2020. An analysis on Cantharis livida Linnaeus, 1758 and Rhagonycha fulvaliena Svihla, 1995 (Coleoptera: Cantharidae) collected by different methods in organic sweet cherry orchards from western Turkey. Munis Entomology & Zoology, 15 (1): 91-95.
 6. Tezcan, S., 2020. Contributions to the distribution of Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera: Dryophthoridae) in Turkey. Munis Entomology & Zoology, 15 (1): 118-120.
 7. Çerçi, B. & S. Tezcan, 2020. Contribution to the Lygaeoidea (Heteroptera) fauna of Turkey based on specimens preserved in the Lodos Entomological Museum, Turkey (LEMT) and additional information. Journal of Insect Biodiversity, 15 (1): 006–015.
 8. Demirbaş Pehlivan, H., G. Kaşkavalcı, E. B. K. Uludamar, H. Toktay & H. Elekcioğlu, 2020. Identification and prevalence of potato cyst nematodes and root-knot nematodes in the potato production areas of İzmir Province, Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal of Entomology, 44 (2): 259-272.
 9. Guz, Nurper; Çağatay, Naciye; Fotakis, Emmanouil; Durmuşoğlu, Enver; Vontas, John. "Detection of diflubenzuron and pyrethroid resistance mutations in Culex pipiens from Muğla, Turkey". Acta Tropica, 203 (Mart 2020). https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.105294.
 10. Şahin M., Mısırlı A., Özaktan H., 2020. Determination of fire blight (Erwinia amylovora) susceptibility in Turkey’s Cydonia oblonga Mill.Germplasm. Eur J Plant Pathol. https://doi.org/10.1007/s10658-020-01971-5  
 11. Gönenç, T. M., Ozturk, M., TÜRKSEVEN, S. G., Kirmizibayrak, P. B., Günal, S., & Yilmaz, S. (2020). HYPERICUM PERFORATUM L.: AN OVERVIEW OF THE ANTICANCER POTENCIES OF THE SPECIMENS COLLECTED FROM DIFFERENT ECOLOGICAL ENVIRONMENTS. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 52(3), 1003-1010.
 12. Serim  A.T., Asav Ü., TÜRKSEVEN S.G., Koçtürk B.Ö. & Demirci M.(2020) WEED CONTROL İN NON-GLYPHOSATE RESİSTANT COTTON WİTH GLYPHOSATE USİNG A HOODED BAND SPRAYER. International Journal of Biosciences, ISSN 2220-6655 (Accepted)
 13. Necip TOSUN, Emin ONAN, 2020. Bitki Hastalıklarının Entegre Yönetiminde Bitki İmmunitesi Uyarıcılarının Potansiyel Kullanımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 57 (1):145-156. DOI: 10.20289/zfdergi.526102
 14. F.Candan AKATLAR, Necip TOSUN, 2020. Bazı Ayçiçeği Çeşit ve Hatlarının Ayçiçeği Mildiyösüne (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni.) Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 57 (2): DOI: 10.20289/zfdergi.558329
 15. Şahin M., Mısırlı A., Özaktan H., 2020. . Ateş Yanıklığına Tolerant Ayva Tiplerinin Seleksiyon Islahı: Doğu Marmara Bölgesi. ANAD O L U , J . o f A A R I (Online)  30 (1): 1-10
 16. Figen YILDIZ,Mehmet YILDIZ,Latife ERTEN,2019 Zeytinlerde Verticillium Solgunluğunun (Verticillium dahliae Kleb.) Biyolojik Kontrolü Üzerinde Araştırmalar. The Journal of Turkish Phytopathology.cilt 48.sayı 1, 9-19. 2020 de yayınlandı.
 17. Gülperçin, N., M. Balbakan & S. Tezcan, 2020. Tire (İzmir) yöresi incir bahçelerindeki taklaböcekleri (Coleoptera: Elateridae) biyoçeşitliliğinin besin tuzaklarla izlenmesi. Türk Biyoloji Dergisi, 33 (1): 80-87

2019 Yılına Ait Yayınlarımız

 1. Agustin ZARKANİ, Ferit TURANLI              Elytral Color Polymorphism Phenomenoms in Spesies of Hippodamia variegata Goeze (Coleoptera: Coccinellidae).       1st. International Conference of Sciences and Applied Physics (ICSAP), 6-7 September 2019 in Bengkulu, Indonesia.     Bildiri (Uluslararası-sözlü)
 2. Agustin ZARKANİ, Ferit TURANLI, Çiğdem SÖNMEZ. Emine BAYRAM, Işıl ÖZDEMİR               Incidence and economic impact of the mint aphid, Eucarazzia elegans (Ferrari) (Hemiptera: Aphididae) on common sage           Türk. entomol. derg., 2017, 41 (4): 383-392              Makale (uluslararası-scı)
 3. "Aydın, A Durmuşoğlu E."           "Bazı biyopreparatların Culiseta longiareolata  (Macquart) (Diptera: Culicidae) larvalarına etkinliğinin belirlenmesi"        "Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi  10 (1): 61-71s. Makale (ulusal-tr dizin)
 4. Ayşe UYSAL MORCA, Dilek POYRAZ, Pervin KINAY TEKSÜR           First report of brown rot caused by Monilinia fructicola (Winter) Honey on sweet cherry in Turkey               Journal of Plant Pathology Makale (uluslarası-scı)
 5. Ayşe UYSAL MORCA, Pervin KINAY TEKSÜR         Brown rot caused by Monilinia fructicola on Japanese plums in Turkey  Journal of Plant Pathology           Kısa Makale (uluslarası-scı)
 6. Balbakan, M., M. Fent & S. Tezcan          Notes on the bait trap collected Heteroptera (Hemiptera) species of fig orchards in Tire (İzmir), Western Turkey.        Munis Entomology & Zoology, 14 (2): 283-286.              Makale (uluslarası-scı dışı)
 7. Balbakan, M., S. Tezcan, & H. Özdikmen               Contributions to the Cerambycidae (Coleoptera) fauna collected by bait traps in fig orchards of Tire, İzmir, Turkey.                Munis Entomology & Zoology, 14 (2): 42-50.       Makale (uluslarası-scı dışı)
 8. Barış Çerçi, Özgür Koçak & Serdar Tezcan            Two new species of Miridae and ten new records of Heteroptera (Hemiptera) from Turkey, including the first record of the potential alien Campylomma miyamotoi in the West Palaearctic              Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 59 (1): 295–306. Makale (uluslarası-scı)
 9. Ç.Özkan Kahraman, F.Yıldız         The effect of chemical and biological treatment on root and crown rot disease caused by Phytophthora cryptogea Pethybr. & Lafferty in Gerber J.Phytopathology,2019, V.167:240-247   Makale (uluslarası-scı)
 10. Ç.Özkan Kahraman, F.Yıldız         First report of crown and root rot disease caused by Phytophthora cryptogea on gerbera in Izmir province in Tukey  Plant Disease               Makale (uluslarası-scı)
 11. Ç.Özkan Kahraman, F.Yıldız         IDENTIFICATION OF PHYTOPHTHORA CRYPTOGEA PETHYBR.&LAFFFERTY AS THE CAUSAL AGENT OF ROOT AND CROWN ROT IN GERBERA CULTIVATION IN IZMIR, TURKEY               Fresenius Environmental Bulletin,2019, V,28:5530-5538               Makale (uluslarası-scı)
 12. Ç.Özkan Kahraman, F.Yıldız         Bitki Fungal Hastalıkları ile Biyolojik Savaşımda Yeni Yaklaşımlar: Fungal Virüsler        İzlek Akademik dergi, elektronik,Cilt 2,sayı 1: 33-47.               Makale (ulusal-tr dizin dışı)
 13. "Çatalbudak, E.Ş. Aydın, A. Durmuşoğlu, E."        "Bazı biyopreparatların  Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) larvalarına etkinliğinin belirlenmesi"               "Türkiye Entomoloji Bülteni 8 (4): 113-122s." Makale (ulusal- tr dizin dışı)
 14. Emin Onan, Necip Tosun             Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı Hazırlık Kitabı               Hasad Yayıncılık Kitap (ulusal)
 15. Guz, N., Çağatay, N., Fotakis, E., Durmuşoğlu, E., Vontas, J.          Detection of diflubenzuron and pyrethroid resistance mutations in Culex pipiens from Muğla, Turkey  Acta Tropica, (Aralık 2019) Makale (uluslararası-scı)
 16. GÜNEŞ N. , GÜMÜŞ M   Detection and Characterization of Tomato spotted wilt virus and Cucumber mosaic virus on Pepper Growing Areas in Antalya  JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI Makale (uluslarası-scı)
 17. Güneş N. , Sipahioğlu M., Gümüş M        Possible Use of Ribosome Inactivating Proteins for the Control of Plant Viruses               Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences   Makale (ulusal-tr dizin dışı)
 18. Hatice özaktan  Kültür Mantarında Bakteriyel Benek (Kahverengi Benek) Hastalığı               Bitki Bakteri hastalıkları Kitap bölümü (ulusal)
 19. Hatice özaktan  Ceviz Bakteriyel Yanıklığı Hastalığı bitki Bakteri hastalıkları           Kitap bölümü (ulusal)
 20. İrfan Sürer, Necip Tosun Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Serin İklim Çim Bitkilerinde Fusarium Yanıklığı (Fusarium spp.) Hastalığının Kontrolünde Etkililiklerinin Belirlenmesi       Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,cilt.56, ss.475-485, 2019 Makale (ulusal-tr dizin)
 21. Javad Noei, Firdevs Ersin, İbrahim Çakmak A new larval species of Balaustium (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) from Turkey Turkish Journal of Zoology, 2019.  Makale (uluslararası-scı)
 22. Kemal YANMAZ, Hasan DEMİRKAN, Necip TOSUN, Dilek YURT, Bahar YILDIZ               Yaşayan ve Yaşatan Heykeller (The Living Sculptures). International Design and Engineering Symposium | Sustainability, Innovation, Production. Bildiri Kitapçığı/Proceeding Book, p: 303-308. Bildiri (Uluslararası-sözlü)
 23. LLUÍS PALOU, PERVIN KINAY-TEKSÜR, SHIFENG CAO, GEORGE KARAOGLANIDIS AND ANTONIO VICENT Pomegranate, Persimmon, and Loquat-Section I: Postharvest Diseases of Fresh Horticultural Produce Postharvest Pathology of Fresh Horticultural Produce              Kitap bölümü (uluslararası)
 24. Müge ŞAHİN, Adalet MISIRLI  Hatice ÖZAKTAN   Ege ve Doğu Marmara Bölgesi Ayva Plantasyonlarında Ateş Yanıklığı Hastalığının Değerlendirilmesi ANADOLU, J. of AARI                Makale (ulusal-tr dizin)
 25. N.Körükmez, F.Yıldız, Ş.Yayla, R.Gencer, O.Akpınar           First report of fruit rot caused by Botryosphaeria dothidea on olive in Turkey   First report of fruit rot caused by Botryosphaeria dothidea on olive in Turkey,2019,  J.Plant Pathology, on line                Makale (uluslarası-scı)
 26. Nedim Çetinkaya Sercan Pazarlar             Türk dünyası için alternatif bitki koruma uygulamaları ve örnek modeller               I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TARIM VE GIDA SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI sayfa 51   Bildiri (uluslarası-sözlü)
 27. Nedim Çetinkaya Sercan Pazarlar, Marulda görülen yeni bir fungal hastalık salgını riski: Fusarium oxysporum f. sp. lactuca (race 4)  Major vegetable seedling diseases in Turkey, Hygien management and new archievements workshop, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2019     Bildiri (uluslarası-sözlü)
 28. Öncül Abacıgil, T., S. V. Varlı, H. Özdikmen & S. Tezcan   Notes on the bait trap collected Cerambycidae (Coleoptera) fauna in pomegranate orchard of Havran (Balıkesir province), Western Turkey.  Munis Entomology & Zoology, 14 (2): 232-235.               Makale (uluslarası-scı dışı)
 29. Önder Yılmaz, Necip Tosun, Ege ve Akdeniz Bölgesinde Pamuk Çökerten Hastalığının Kontrolünde Tohuma Uygulanan Bazı Fungisitlerin Etkililiklerinin Belirlenmesi    Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.545-552, 2019      Makale (ulusal-tr dizin)
 30. Selahattin Balcı,  Ahmet Hatipoğlu, Enver Durmuşoğlu “Söke (Aydın) İlçesi pamuk alanlarında Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) populasyonlarının bazı insektisitlere karşı LC değerleri ve toplam esteraz miktarlarının belirlenmesi”               . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 56 / 3 (Eylül 2019): 359-365. https://doi.org/10.20289/zfdergi.503281             Makale (ulusal-tr dizin)
 31. Süleyman Türkseven The Extract Obtained from Two Radish Cultivars (Raphanus sativus L. and Raphanus sativus L. var. radikula) Using Liquid Nitrogen Is Germination of Sterile Oats (Avena sterilis Subsp. sterilis) and Allelopathic Effect on Seedling Growth Open Access Library Journal Makale (uluslararası-scı dışı)
 32. Tezcan, S., S. Örgel & N. Gülperçin Staphylinidae (Insecta: Coleoptera) fauna associated with cow dung in Aspat (Strobilos), Bodrum, Muğla, Western Turkey.                Munis Entomology & Zoology, 14 (2): 192-196. Makale (uluslarası-scı dışı)
 33. Utku Şanver, Sercan Pazarlar, Nedim Çetinkaya, Hatice özaktan First Report of Pseudomonas viridiava Causing Bacterial Blight on Globe Artichoke in Turkey     Plant Disease Makale (uluslarası-scı)
 34. Yağcı, Mürşide, Galip Kaşkavalcı & Zübeyir Devran, Reaction of peach and nectarine rootstocks to different populations of root-knot nematode species, Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) and Meloidogyne javanica (Treub, 1885)               Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal of Entomology 43 (2): 171-178. DOI: http://dx.doi.org/10.16970/entoted.537320            Makale (uluslararası-scı)
 35. Yağcı, Mürşide, Galip Kaşkavalcı & Zübeyir Devran           Analysis of the applicability of molecular markers linked to resistance genes to Meloidogyne incognita and Meloidogyne javanica in peach and nectarine rootstocks             1. International Molecular Plant Protection Congress, (10-13 April 2019, Adana, Türkiye) 94 (/111pp)               Bildiri (uluslarası-sözlü)

            

2018 Yılına Ait Yayınlarımız

1.   Yağcı, M. & G. Kaşkavalcı, 2018. Ege Bölgesi şeftali alanlarında Kök-ur nematodu türleri (Meloidogyne spp.)’nin belirlenmesi ve yayılışının saptanması (Distribution and identification of Root-knot nematode (Meloidogyne spp.) species in peach growing areas of Aegean Region). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55 (3): 305-310. DOI: http://dx.doi.org/10.20289/zfdergi.393186.

2.   Kaplan, C. &, S. Tezcan, 2018. The distribution, morphology and some bioecological properties of Cicadatra platyptera Fieber, 1876 (Hemiptera: Cicadidae) in Izmir province of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (1): 415-420.

3.   Ornek G. P. , Durmuşoğlu E. Determination of the changes in the process of degradation of some pesticides applied in mixtures with plant growth regulators, foliar fertilizers and spreader-stricker in a vineyard Turkısh Journal of Entomology, cilt.42, ss.185-203, 2018

4.      Akbaba, M., & Ozaktan, H. (2018). Biocontrol of angular leaf spot disease and colonization of cucumber (Cucumis sativus L.) by endophytic bacteria. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 28(1), 14.

5.      Comparıson of real-tıme pcr, rt-pcr and molecular hybrıdızatıon technıques for the dıagnosıs of gysvd-1 (grapevıne yellow speckle vıroıd-1) ın grapevınes paylan i. C. , candar a., onder s., güneş n. , gümüş m. , erkan s. Fresenıus envıronmental bulletın, cilt.27, ss.3326-3331, 2018

6.      Detectıon and molecular characterızatıon of barley yellow dwarf vırus on wheat productıon areas ın the aegean regıon of turkey, çapkan d., paylan i. C. Fresenıus envıronmental bulletın volume: 27 ıssue: 1 pages: 277-282

7.      Dura, O. & G. Kaşkavalcı, 2018. Örtüaltı organik domates yetiştiriciliğinde Kök–ur nematodları (Meloidogyne spp.)’na karşı mücadele yöntemleri üzerine araştırmalar (Researches on the control methods of Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) in greenhouse organic tomato production). Bahçe, 47 (1): 1-9.

8.      Çetinkaya, N. Fide Üretim Tesisleri Simülasyonunda Ozon Gazı ile Dezenfeksiyon Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(4), 51-60.

9.      YILMAZ, G., & TOSUN, N. İTHAL AYÇİÇEĞİ (Helianthus annuus L.) TOHUMLARINDA Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni)’NİN VARLIĞININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(2), 211-220.

10.   Sağlam, A., & Tosun, N. Mısırda Sap ve Koçan Çürüklüğü Etmeni Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton’in TaqMan® Probe Yöntemi ile Tanısı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(2), 221-227.

11. TOSUN, N., & SAĞLAM, A. Çiçek Soğanlarında Fusarium oxysporum Schltdl’nin Moleküler Yöntemlerle Saptanması. Ege Üniversitesi Ziraat      

2018 Öncesı Yayınlarımız

 

 

 

Güncelleme tarihi : 08.03.2021

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ