EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Tarihçe

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 1956 yılında "Bitki Sağlığı" adı ile kurulan bölümde, 1956-1957 öğretim yılında eğitime başlanılmıştır. İlk mezunlarını 1961 yılında veren bölüm, 1983 yılında "Bitki Koruma Bölümü" adını almıştır. Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Ana Bilim Dalından oluşmaktadır.

Bölümün Amaçları; dünyanın, ülkenin özellikle Ege Bölgesi'nin bitki koruma sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne yönelik:

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM;

* Tarımsal endüstrinin ihtiyaç duyduğu,

* Çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliği açısından bilinçli,

* Bitki hekimliği alt yapısına sahip Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

 

AR-GE;

* Bitki koruma etmenlerini yeni teknolojiler kullanarak teşhis ve tanılamak,

* Çevre ve insan sağlığına duyarlı tarımsal savaş yöntemlerini geliştirmek,

* Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktır.

 

HİZMET;

* Hastalık, zaralı ve yabancı ot teşhis-tanılama ve öneri,

* Bitkisel üretimde bitki koruma sorunlarına yönelik danışmanlık,

* Pestisitlerin ruhsatlandırılmasına yönelik biyolojik etkinlik, kalıntı ve toksikolojik çalışmalar,

* Bitki korumaya yönelik mesleki eğitim kursları düzenlemektir.