Çerez Örnek

Tarihçe

Bölüm, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde “Bitki Sağlığı Bölümü” adı altında 1956 yılında kurulmuş, 1956-1957 öğretim yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1961 yılında vermiştir. 1983 yılında, “Entomoloji” ve “Fitopatoloji” olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşan “Bitki Koruma Bölümü” adını almıştır.

Entomoloji Anabilim Dalı’nda, tarımsal ürünlerde zarar yapan böcek, akar ve nematodların teşhisi, taksonomisi ve biyolojisi üzerinde araştırmalar yapılmakta ve bu zararlılara karşı en uygun mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 

Fitopatoloji Anabilim Dalı’nda, bitkilerde çeşitli hastalıklara neden olan biyotik (fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlar) ve abiyotik faktörler ile bu hastalıkların mücadelesinde iyi tarım uygulamaları kapsamındaki bitki koruma stratejileri geliştirilmektedir. Ayrıca, alternatif yöntemler ve yeni yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır.   

Bitki Koruma Bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.

 

Bölümün temel amaçları, dünyanın, ülkemizin ve özellikle Ege Bölgesi’nin mevcut bitki koruma sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne yönelik katkılar sağlamaktır. Bunun için, bölümde aşağıdaki genel faaliyetler yürütülmektedir:

 

 -Eğitim-Öğretim;

•Bitki sağlığı altyapısına ve meslek etiğine sahip,
•İnsan sağlığı, gıda güvenliği ve çevre bilinci konularında bilgili,
•Ulusal ve/veya uluslararası alanlarda etkinlik gösteren,
•Tarımsal endüstrinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu ziraat mühendislerini yetiştirmek.

 -AR-GE;

•Yeni teknolojiler kullanarak bitki koruma etmenlerini tanılamak ve teşhis etmek,
•Güvenli ve çevreye dost tarımsal savaşım yöntemleri geliştirmek,
•Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yürütmek,
•Bitki koruma konularında yeni yöntemler, ürünler ve ekipmanlar geliştirmektir.

-Hizmetler;

•Hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis-tanılanması ve bu konularda önerilerde bulunmak,
•Bitkisel üretimde bitki koruma sorunlarına yönelik danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti sunmak,
•Pestisitlerin ruhsatlandırılmasına yönelik biyolojik aktivite, kalıntı ve toksikolojik çalışmalar yapmak,
•Bitki korumaya yönelik bilimsel etkinlikler, mesleki ve teknik eğitim kursları düzenlemek,
•Bitki koruma konularında makale, broşür, haber bülteni vb. yayımlamak

İlgili konular hakkında bilimsel raporlar sunmaktır.

 

Güncelleme tarihi: 08.03.2021


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ