Çerez Örnek

Çalışma Alanları

Fitopatoloji ve Entomoloji Anabilim Dallarında Akaroloji, Bakteriyoloji,  Biyolojik Savaş, Ekoloji, Fizyoloji, Herboloji, Mikoloji, Nematoloji, Pestisit Toksikolojisi, Taksonomi, Tarımsal Zooloji ve Viroloji alanlarında faaliyet gösteren 14 araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bu laboratuvarlarda bitki koruma etmenlerinin;

•Makroskobik ve mikroskobik teşhisi, izolasyonu, konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle tanısı,
•Yaygınlık durumlarının ve bitkilerdeki zarar düzeylerinin saptanması,
•Laboratuvar ve doğal koşullarda biyolojilerinin izlenmesi,
•Ekoloji, epidemiyoloji ve etiyolojilerinin belirlenmesi,
•Savaşımlarına yönelik stratejilerin, çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliği göz önünde tutularak geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
 
 

Güncelleme tarihi : 23.09.2020


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ