Çerez Örnek

ARAŞTIRMALAR VE PROJELER

2020 yılı Devam Eden Projelerimiz

Farklı Formülasyonlu Adultisitlerin Arazi Koşullarında Sivrisinek ve Karasinek Erginlerine Etkinliklerinin Belirlenmesi  (DS-2020-10) Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU Bütçe: 200.000 TL

Ege Bölgesi Bağlarında Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Yaprak Gübreleri ve Yayıcı Yapıştırıcılarla Karışımlarının Asma Yaprağı ve Üzümde Parçalanma Sürecine Etkilerinin Belirlenmesi (TAGEM Projesi) Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU Bütçe: 133.900 TL

Lobesia botrana’nın Bazı İnsektisitlere Direncinin Moleküler Karakterizasyonu (TAGEM Projesi) Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU Bütçe: 130.000 TL

Tetranychus urticae’nin Direnç Yönetiminde Biyoakarisitlerin Kullanılma Potansiyelinin Belirlenmesi (TÜBİTAK 1001 Projesi) Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU Bütçe: 350.000 TL

Ege Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera:Aphididae) Popülasyonlarının Bazı İnsektisitlere Direncinin Belirlenmesi (TAGEM Projesi) Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU Bütçe: 34.000 TL

Dooku Duo Fungisitilerin Buğday’da Sürme ve Rastık Hastalıklarına Karşı Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi (EGE ÜNİVERSİTESİ-SYGENTA) Dr. Öğr. Üyesi Nedim ÇETİNKAYA, 50.000 TL
 
Buğdaydaki Dar Yapraklı Yabacı Otlara Dayanıklılığın RISQ Testi (Resistance In-Season Quick Test) ile Belirlenmesi (EGE ÜNİVERSİTESİ-SYGENTA)  Dr. Süleyman TÜRKSEVEN, 45.000 TL
 
Rotam LifeScience Ait Coswel 250 WG Herbisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Belirlenmesi, (EGE ÜNİVERSİTESİ- PROFAGRO), Dr. Süleyman TÜRKSEVEN, 30.000 TL
 
Ceviz Bakteriyel Yanıklığı Ve Uç Nekrozu (BAN) Etmenlerinin Tanısı, Karakterizasyonu ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi. (TAGEM Projesi) Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN Bütçe: 111.000 TL

Ege Bölgesi Tcpp'Nin (Tris (1-Chloro-2-Propyl) Phosphate), Pamuk Yaprak Bitinde (Aphis Gossypii) (Hemiptera: Aphididae) İnsektisitlere Direnç Oluşumuna Etkisi  (TÜBİTAK 1002 Projesi) Dr. Ahmet HATİPOĞLU Bütçe: 42.000 TL

Fıstıkçamı Kozalaklarında İç Çürüklüğüne Sebep Olan Fungal Etmenler  ve Bulaşma  Yollarının Tespiti İle Kontrol Olanaklarının Araştırılması (Orman Zararlılarıyla Mücadele Projesi) Prof. Dr. Necip TOSUN Bütçe: 91.000 TL

Fıstıkçamında Kozalak ve Fıstık Verimini Arttırmaya Yönelik Elektrostatik Uygulamalar (Orman Zararlılarıyla Mücadele Projesi) Prof. Dr. Necip TOSUN Bütçe: 60.000 TL

Innovative Sustainable technologies to extend the shelf-life of Perishable Mediterranean fresh fruit, vegetables and aromatic plants and to reduce (TUBİTAK-PRIMA Projesi) Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR, Prof. Dr. Figen YILDIZ Bütçe: 800.000 TL

Narda Meyve İç Çürüklüğü Hastalığının Mücadelesinde Geleneksel ve Elektrostatik Püskürtme Teknikleri Kullanılarak Farklı İlaçlama Programlarının Etkinliklerinin Araştırılması-(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Prof. Dr. Necip TOSUN Bütçe: 300.000 TL

Örtü altı hıyar yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları kapsamında kullanılabilecek biyopestisit ve biyostimulant formulasyonlarının geliştirilmesi (TÜBİTAK 1003 Projesi) Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN Bütçe: 723.781 TL

Sanayi Domatesi Üretiminde Farklı Organik Materyallerin Sürdürülebilir Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Karacabey Örneği (WWF-Türkiye Projesi) Prof. Dr. Necip TOSUN Bütçe: 84.400 TL

Akdeniz Meyvesineği, Ceratitis capitata Wied. (Diptera:Tephritidae) ile Mücadelede Kısır Böcek Salım Yönteminin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması Üzerine Araştırmalar (TAGEM Projesi) Prof. Dr. Ferit TURANLI Bütçe: 375.000 TL

Turunçgil Uzun Antenli Böceği, Anoplophora chinensis’nin Fındık Bitkisinde Biyolojisi ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi. (TAGEM Projesi) Prof. Dr. Ferit TURANLI Bütçe: 370.000 TL

İnovatif Bitki Sağlığı Entegre Programı ile Azerbaycan’da Mutlu Pamuk Üretimi (Azerbaycan Tarım Bakanlığı) Prof. Dr. Ferit TURANLI Bütçe: 480.000 TL

2020 Yılı Biten Projelerimiz

Avcı Akar Typhlodromus recki (Acari: Phytoseiidae)’nin Gelişme, Üreme ve Av Tüketim Kapasitesinin Belirlenmesi           Firdevs Ersin      Tübitak 1002                                                                                                                                                               

İzmir İli Patates Üretim Alanlarında Patates Kist Nematodları (Globodera spp.) ve Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp.) Türlerinin Yaygınlık, Yoğunluk ve Irklarının Tespiti, Çeşit veya Hat Reaksiyonları ile Dayanıklılık Genlerinin Moleküler İşaretleyicilerle Saptanması               Hülya DEMİRBAŞ, Galip KAŞKAVALCI TAGEM-BS-15/04-04/01-02                                                                        

İzmir İlinde Depolanan Patateslerde Kuru Çürüklük Hastalığına Neden Olan Fusarium spp.’nin Tanılanması ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması, TAGEM-BS-15/04-04/02-04 , Yürütücü : Uzm. Gülcan YIKILMAZSOY  Danışman: Prof. Dr. Necip TOSUN

İzmir ve Manisa İllerinde Buğdayda Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp.tritici) Hastalığının Yaygınlığı, Irkları ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar      Figen YILDIZ               TAGEM                                                           

Manisa ve Denizli İllerinde Arpa Yaprak Lekesi Hastalığı Etmeni Rhynchosporium commune’nin Yaygınlığı, Tanılanması, Moleküler Karakterizasyonu ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar,Figen YILDIZ            TAGEM                                                           

Turunçgillerde Alternaria Türlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi, Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Karekterizasyonu-Pervin KINAY TEKSÜR-     Aliye Üster Vakfı                                                                       

Türkiye için yeni kayıt olan Amaranthus palmeri’ nin Gediz ovası ve Çukurova bölgelerinde yaygınlık ve yoğunluğu ile bölgede önemli olan bazı tarla bitkilerinde oluşturduğu zararlarının belirlenmesi ve mücadele olanaklarının araştırılması TÜBİTAK 119o525- Araş. Gör. Dr. Süleyman G. TÜRKSEVEN

 Vegetatif Filtre Şeridi Uygulamasının Mısırda Kullanılan Rimsulfuron ve Nicosulfuron’un Ani Yağışlarla Taşınmasına Etkisi-Tansel Serim (Araştırıcı : Süleyman TÜRKSEVEN)     TÜBİTAK 1001                                                                

Ege Bölgesi’nde Patates Mildiyösü Hastalığının Yaygınlığı, Etmenin Popülasyonlarının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ile Kimyasal Savaşımına Yönelik Çalışmalar               Pervin KINAY TEKSÜR TAGEM                                                               

Nar (Punica granatum L.)’da Hasat Sonrası Meyve Çürüklüklerine Neden Olan Alternaria Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Etiolojisi- Pervin KINAY TEKSÜR-           TAGEM                                                           

Patlıcan Üretim Alanlarındaki Canavar Otu (Phelipanche ramosa (L.)  Pomel.)’na Karşı Mücadele Stratejilerinin Araştırılması -Hasan DEMİRKAN -TAGEM                                                                       

Balıkkesir ili ekmeklik buğday ekiliş alanlarında kök-kökboğazı çürüklüğü hastalığının durumu ve hastalık yönetimi -Figen YILDIZ-Aliye Üster Vakfı             

2019 Yılı Biten Projelerimiz

N-Açil-Homoserin Laktonların Hıyarda (Cucumis sativus L.) Bitki Gelişimi ve Mildiyö Hastalığına Karşı Konukçu Dayanıklılığı Üzerine Etkileri (217O420) Yürütücü: Sercan PAZARLAR Araştırıcı: Nedim ÇETİNKAYA, Melike BOR
                                                                                                                                                                        

Farklı Larvisitlerin Arazi Koşullarında  Sivrisinek Larvalarına Etkinlik ve Etki Sürelerinin Belirlenmesi" Enver DURMUŞOĞLU        "ARGE  DS-2019-21"                                                                 

"Biyosidal İnsektisitlerin Arazi Koşullarında Etkinlikleri ve Direnç Yönetimi"          Enver DURMUŞOĞLU ,ARGE ve DANIŞMANLIK                                                                                                                                                                     

Ege Bölgesi Bağlarında Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Yaprak Gübreleri ve Yayıcı Yapıştırıcılarla Karışımlarının Asma Yaprağı ve Üzümde Parçalanma Sürecine Etkilerinin Belirlenmesi  Hakan ÖRNEK (Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova) TAGEM/BSAD/E/19/A2/P2/1365                                                                                                                                            

Manisa ve Denizli İllerinde Arpa Yaprak Lekesi Hastalığı Etmeni Rhynchosporium commune’nin Yaygınlığı, Tanılanması, Moleküler Karakterizasyonu ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar,Figen YILDIZ            TAGEM                                                                                                       

Patlıcan Üretim Alanlarındaki Canavar Otu (Phelipanche ramosa (L.)  Pomel.)’na Karşı Mücadele Stratejilerinin Araştırılması -Hasan DEMİRKAN -TAGEM       

2018 Yılı Biten Projelerimiz

KÖK BAKTERİLERİNİN DOMATESTE KURAKLIK STRESİNE ETKİLERİ TÜBİTAK Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN
 
Türkiye için yeni kayıt olan Amaranthus palmeri’ nin Gediz ovası ve Çukurova bölgelerinde yaygınlık ve yoğunluğu ile bölgede önemli olan bazı tarla bitkilerinde oluşturduğu zararlarının belirlenmesi ve mücadele olanaklarının araştırılması TÜBİTAK 119o525- Yürütücü: Araş. Gör. Dr. Süleyman G. TÜRKSEVEN
 
Vegetatif Filtre Şeridi Uygulamasının Mısırda Kullanılan Rimsulfuron ve Nicosulfuron’un Ani Yağışlarla Taşınmasına Etkisi (Araştırıcı/ TÜBİTAK 115 O 331)- Yürütücü: Araş. Gör. Dr. Süleyman G. TÜRKSEVEN
 
N-Açil-Homoserin Laktonların Hıyarda (Cucumis sativus L.) Bitki Gelişimi ve Mildiyö Hastalığına Karşı Konukçu Dayanıklılığı Üzerine Etkileri (217O420) Yürütücü: Sercan PAZARLAR

2018 Öncesi Projelerimiz

 

 

Güncelleme tarihi : 08.03.2021


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ