EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Araştırmalar ve Projeler..

ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALINA AİT OLAN PROJELERİMİZ

 

ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALINDA YÜRÜTÜLEN PROJELERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Proje Adı

Yürütücü ve Diğer Araştırıcılar

Destekleyen Kurum(lar)

Başlama/Bitiş Tarihi

Bütçe

(TL)

 

Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) (Patates böceği)’nın Patates Bitkisinde Beslenme Davranışı ve Zarar Miktarı Üzerine Araştırmalar

Yusuf Karsa
vuran, Pınar Güneyi

E.Ü. BAP (Dokt.)                2014-ZRF-006

26.06.2014-
25.06.2018*

8.000,00

 

Bazı Patates Çeşitlerinin Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Biyolojisi Üzerine Etkileri

Yusuf Karsavuran, Didem Aslan

E.Ü. BAP (YL)                2015-ZRF-037

22.10.2015-
21.10.2018*

3.000,00

 

Kınık (İzmir) ve Kırkağaç (Manisa) ilçeleri kavun ekiliş alanlarında Aulacophora foveicollis (Lucas) (Coleoptera: Chrysomelidae)’in bulaşma oranı ve populasyon değişimi üzerinde araştırmalar

Sumru Eltez, Yusuf Karsavuran,
Raşit Z. Eltez, Erkan Eren,                 Mehmet Çetin

E.Ü. BAP (Araşt.) (Bergama MYO)

07.06.2016-07.06.2018*

2.875,00

 

Manisa İlleri Badem Alanlarındaki Böcek ve Akar Türleri, Önemli Zararlı Türün Popülasyon Değişiminin ve Mücadelesine Yönelik Biyolojik Dönemlerinin Belirlenmesi

Mehmet Fatih Tolga, Zeynep Yoldaş

GTHB-TAGEM
(Dokt.)

2013-2016

54.000,00

 

Denizli İli Nar Üretim Alanlarında Bulunan Zararlı ve Yararlı Böcek Türleri ile Önemli Zararlı Türün Populasyon Değişimi ve Mücadelesine Esas Biyolojik Dönemlerinin Belirlenmesi

Tevfik Turanlı, Zeynep Yoldaş

GTHB-TAGEM
(Dokt.)

2012-2015

35.000,00

 

zmir ve Manisa İllerinde Domates Alanlarında Tuta absoluta (Meyrick,1917) (Lep.: Gelechiidae)’nın yumurta parazitoiti Trichogramma euproctidis (Girault, 1911) (Hym.: Trichogram-matidae)’in Yayılışı, Doğal Etkinliğinin Belirlenmesi ve Bazı Pestisitlerin Bu Türe Laboratuvarda Yan Etkilerinin Araştırılması

Birol Mıhçı, Zeynep Yoldaş

GTHB-TAGEM
(Dokt.)

2014-2016

17.000,00

 

Afidofag Predatörler, Coccinella septempunctata (Linneus, 1758) ve Hippodamia variegata (Goeze, 1777) (Coleoptera: Coccinellidae)’nın  Bazı Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri Üzerinde Kitle Üretimi ve Biyolojik Özellikleri

Zeynep Yoldaş, Muhammad Humayoon Khan

E.Ü. BAP (Dokt.)                2016-ZRF-008

07.06.2016-2019*

5.00,00

 

Kemalpaşa (İzmir)’daki Kiraz Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Cantharidae (Coleoptera) Familyasına Bağlı Türlerin Saptanması, Yayılışları ve Bulunuş Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Serdar Tezcan, Alpay Onaral

E.Ü. BAP (YL)                2015-ZRF-006

2015-2016

1.500,00

 

Ege Bölgesi Zeytin Ağaçlarında Dal ve Gövdede Doku İçerisinde Zararlı Böceklerin Yayılışı ve Bulaşıklık Oranı ile Önemli Türün Mücadelesinde Kitle Halinde Yakalama Yönteminin Etkinliğinin Belirlenmesi

Serkan Kaptan, Halil Topuz,                Enver Durmuşoğlu, Halil Köktürk,  Bülent Gümüşay, Latife Erten

GTHB-TAGEM          BS-12/08-06/01-23 (Araşt.)               

2013-2016

24.000,00

 

Klasik ve Nano Formülasyonlu Bazı Bitkisel Kökenli İnsektisitlerin Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae) Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Enver Durmuşoğlu, Vahit Birol

E.Ü. BAP (YL)                2015-ZRF-005

2015-2016

4.000,00

 

Melaleuca alternifolia ve Azadirachta incdica Ekstraktı İçeren Klasik ve Nano Formülasyonlu Bazı İinsektisitlerin Tetranychus urticae ve Amblyseius swirskii’ye Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Belirlenmesi

Enver Durmuşoğlu, Firdevs Ersin,    Hasan Balcı

E.Ü. BAP (Araşt.)                2015-ZRF-040

22.10.2015-2018*

4.500,00

 

Bazı Bitkisel Kökenli İnsektisitlerin Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acarina: Phytoseidae) Üzerine Yan Etkilerinin Belirlenmesi

Enver Durmuşoğlu, Müşerref Güler

E.Ü. BAP (YL)                2016-ZRF-051

06.12.2016-2019*

4.000,00

 

Bazı Bitkisel Kökenli İnsektisitlerin Angyrus pseudococci (Girault) (Hymenoptera: Encyrtidae) Üzerine Yan Etkilerinin Belirlenmesi

Enver Durmuşoğlu, Mehmet Eskici

E.Ü. BAP (YL)                2016-ZRF-052

06.12.2016-2019*

4.000,00

 

Muğla İli’nde Culex pipiens ve Culiseta longiareolata Popülasyonlarının Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Enver Durmuşoğlu

Döner Sermaye         Ar-Ge Projesi              DS-2017-06

18.07.2017-2018*

80.000,00

 

Mikroorganizma Kökenli Biyopreparat ve Biyogübre Geliştirme Olanakları

Enver Durmuşoğlu, Nedim Çetinkaya, Hakan Çakıcı, İhsan Yaşa

Döner Sermaye        Ar-Ge Projesi              DS-2017-06

18.07.2017-2018*

100.000,00

 

Ege Bölgesi Marul Üretim Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera:Aphididae) Popülasyonlarının Bazı İnsektisitlere Direncinin Belirlenmesi

Duygu Uysal, Enver Durmuşoğlu

GTHB-TAGEM           BS-16/2/03/04 (Dokt.)               

01.01.2017-2018*

24.000,00

 

Lobesia botrana [(Denis & Schiffermuller 1775) (Lepidoptera; Tortricidae)]’nın Bazı İnsektisitlere Direncinin Moleküler Karakterizasyonu

Esra Albaz, Enver Durmuşoğlu,           Nurper Güz, Fatma Özsemerci

GTHB-TAGEM-521 (Araşt.)               

01.01.2018-2019*

130.000,00

 

 “Süne (Eurygaster integriceps, Hemiptera; Scutelleridae)’ye Dayanıklı Yerel ve Uluslararası Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Genlerinin Hassas Çeşitlerimize Aktarılması”

Muzaffer Tosun, Ferit Turanlı, Fatma Aykut Tonk, Firdevs Ersin, Ekrem Kaya, Erkan Yılmaz

TÜBİTAK
114 R 019 (Araşt.)

2014-2017

362.000,00

 

“Adaçayı (salvia officinalis L.)’nda Zararlı Böcekler ve Doğal Düşmanları İle Etkileşimleri”

Ferit Turanlı, Agustin Zarkani

E.Ü. BAP (Dokt.)                2016-ZRF-009

07.06.2016-2019*

5.500,00

İzmir Karaburun’da faal durumdaki Karaburun Rüzgar Enerjisi Santralının “Kırmızıörümcek Zararlısı” ve “Bitkilerin Tozlaşmasına, Tozlaşmayı Sağlayan Arı ve Böcek Türleri Üzerine Etkisi”

Ferit Turanlı, Zeynep Yoldaş,                Firdevs Ersin

E.Ü. Ziraat Fakültesi ile Çalık Enerji A.Ş.   ( Protokol)

Nisan 2015-             Ekim 2015

35.400,00

İzmir Karaburun’da faal durumdaki Karaburun Rüzgar Enerjisi Santralinin “Kırmızıörümcek Zararlısı” ve “Bitkilerin Tozlaşmasına, Tozlaşmayı Sağlayan Arı ve Böcek Türleri Üzerine Etkisi”

Ferit Turanlı, Zeynep Yoldaş,              Firdevs Ersin

E.Ü. Ziraat Fakültesi ile Lodos Karaburun Enerji A.Ş. (Protokol)

Mart 2016-             Kasım 2016

40.120,00

Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp. Goeldi)’na Karşı Brassicaceae Familyasına Bağlı Bazı Bitkilerle Biofümigasyonun Etkisi

Enbiye Ulutaş, Bilge Mısırlıoğlu,        Galip Kaşkavalcı, Hülya Demirbaş, Fatma Eraslan

GTHB-TAGEM                       BS-13/09-01/01-07 (Araşt.)               

2014-2016

22.000,00

 

İzmir İli Patates Üretim Alanlarında Patates Kist Nematodları (Globodera spp.) Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp.) Türlerinin Yaygınlık, Yoğunluk ve Irklarının Tespiti, Çeşit veya Hat Reaksiyon-ları ile Dayanıklılık Genlerinin Moleküler İşaretleyicilerle Saptanması

Hülya Demirbaş, Galip Kaşkavalcı

GTHB-TAGEM (Dokt.)          

2016-2018*

97.000,00

 

Denizli İli Nar Üretim Alanlarında Zararlı ve Faydalı Akar Türlerinin Saptanması ve Önemli Türün Popülasyon Değişiminin Belirlenmesi

Firdevs Ersin, Sultan Çobanoğlu,              Ferit Turanlı, Tevfik Turanlı

E.Ü. BAP (Araşt.)

2013-2016

8.500,00

 

Balıkesir, İzmir ve Manisa İllerinde Zeytinde Zarar Yapan Akar Türleri, Predatörlerinin Belirlenmesi ve Önemli Türlerin Populasyon Değişimi

Serkan Kaptan, Halil Köktürk,Bülent Gümüşay, Latife Erten, İbrahim Çakmak, Evsel Denizhan, Firdevs Ersin

GTHB-TAGEM          BS-14/08-06/01-12 (Araşt.)               

2015-2018*

45.000,00

 

 

FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALINA AİT OLAN PROJELERİMİZ

 

FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALINDA YÜRÜTÜLEN PROJELERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Proje Adı

Yürütücü ve Diğer Araştırıcılar

Destekleyen Kurum(lar)

Başlama/Bitiş Tarihi

Bütçe

(TL)

 

Bazı Tobamovirus Üyelerinin Domates ve Biber Tohum Örneklerinde Bulunma Oranlarının, Tohumdan Fideye Geçiş               ve Bitkideki Yayılma Durumlarının Tespit Edilmesi

Semih Erkan, Müge Ergün

E.Ü. BAP (Dokt.)                2015-ZRF-039

22.10.2015-2018*

5.500,00

 

Ege Bölgesi Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Pepino Mozaik Virüsü, Domates Halkalı Leke Virüsü ve Patates Y Virüsü’nün Tespiti, Epidemiyolo- jisi ve Önlem Yolları Üzerinde Araştırmalar

Sabriye Özdemir, Serpil Erilmez,         Tülin Kılıç, Enbiye Ulutaş,                İsmail Can Paylan, Semih Erkan

GTHB-TAGEM             (BS-10/10-01/02-06) (Araşt.)               

2010-2015

36.450,00

 

Bakteriyel Endofitlerin Hıyar Yetiştiriciliğinde Biyogübre ve Biyopestisit Olarak Kullanılma Olanakları

Hatice Özaktan, Lalehan Yolageldi,       Ayşe Gül, Birsen Çakır, Ahmet Akköprü

TÜBİTAK/AB COST AKSİYONU/EBİLTEM

2012-2015

319.000,00
+15.000,00

 

Ayvada Ateş Yanıklığı Hastalığı Etmeninin (Erwinia amylovora) Tanısı ve Entegre Mücadele Olanakları

Hatice Özaktan, Hande Evren Arda

E.Ü. BAP

2013-2015

5.500,00

Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi)

Yüksel Tüzel, Hatice Özaktan, Gölgen Bahar Öztekin, Lalehan Yolageldi

TÜBİTAK 1007  (KAMAG)

2014-2017

23.000,00

 

Domates ve Biberde Bakteriyel Leke Hastalığına Neden Olan Xanthomonas Türlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanısı

Hatice Özaktan, Gizem Eryiğit

E.Ü. BAP (YL)                2015-ZRF-011

2015-2017

4.000,00

Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi Etmeni Acidovorax citrulli’nin Moleküler Tanısı ve Endofitik Bakterilerle Önlenme Olanaklarının Araştırılması

Hatice Özaktan, Büşra Ceyhan

E.Ü. BAP (YL)                2015-ZRF-038

2015-2018*

4.000,00

Bakteriyel Endofitlerin Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera; Chrysomelidae) (Patates Böceği)’ya ve Patates Bitkisinin Gelişimine Etkilerinin Araştırılması  

Hatice Özaktan, Yusuf Karsavuran, Pınar Güneyi, Mustafa Akbaba

E.Ü. BAP (Araşt.)                2015-ZRF-038

07. 06.2016-2018*

5.000,00

Ceviz Bakteriyel Yanıklığı Etmeni Xanthomonas arboricola pv. Juglandis İzolatlarının Virülenslik ve Bakıra Dayanıklılık Açısından Değerlendirilmesi

Hatice Özaktan, Ezgi Balcı

E.Ü. BAP (YL)                2016-ZRF-050

06.12.2016-2018*

4.000,00

Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı Etmeni Ralstonia    solanacearum’un Endofitik Bakterilerle Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması 

Neziha Güven, Hatice Özaktan

GTHB-TAGEM (Dokt.)

01.02.2014-2017

120.000,00

Domateste kök bakterilerinin bakteriyel benek hastalığı etmeni Pseudomonas syringae pv. tomato ve kuraklık stresine karşı etkisinin araştırılması

Hatice Özaktan, Azmi Özgür yay

E.Ü. BAP (YL)               

2017-2020*

6.000,00

Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Kullanılabilecek Biyopestisit ve Biyostimulant Formulasyonlarının Geliştirilmesi

Hatice Özaktan, Ayşe Gül, Lalehan Yolageldi, Emek Aslan

Tübitak 1003  (EÜZF-GTHB-Agrobest)               

2018-2021*

490.000,00TL (Yaklaşık)

Batı Anadolu’da Zeytinlerde Görülen Meyve Çürüklük Etmenlerinin Saptanması ve Çürüklüklerin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar

Nuray Körükmez Aydoğan, Figen Yıldız

GTHB-TAGEM (Dokt..)               

2011-2015

17.000,00

 

Balıkesir İli Ekmeklik Buğday Ekiliş Alanlarında Kök-Kökboğazı Çürüklüğü Hastalığının Durumu Ve Hastalık Yönetimi

Figen Yıldız, Ömer Öztürk

Aliye Üster Vakfı

2014-2016

8.000,00

 

Kıyı Ege Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Kahverengi Pas (Puccinia triticina f. sp. tritici) Hastalığının Yaygınlığı, Irkları ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Nergis Çelik, Figen Yıldız

GTHB-TAGEM (Dokt.)               

2015-2017

120.000,00

 

Akdeniz ve Ege Bölgesi Turuçgil ve Bağ Alnlarında Sorun Olan Şifa Otu (Conyza spp) Türlerinin  Glyphosata Dayanıklılığının Tespiti, Türlerin Moleküler Tanılanması ve Dayanıklı Populasyonların Mücadelesi Üzerine Araştırmalar

Nedim DOĞAN, Emine KAYA ALTOP, Süleyman TÜRKSEVEN, Ahmet Tansel SERİM TÜBİTAK 2015-2018* 301.650,00

Vegetatif Filtre Şeridi Uygulamasının Mısırda Kullanılan Rimsulfuron ve Nicosulfuron un Ani Yağışlarla Taşınmasına Etkisi

Ahmet Tansel SERİM, Süleyman TÜRKSEVEN, Ünal ASAV

TÜBİTAK

2016-2019

274.600,00

İnsansız Hava Aracı (İha) Kullanılarak Pamuk Alanlarında Yabancı Ot Florasının Belirlenmesi Klasik Ve Jeoistatistik Flora Belirleme Metodlarıyla Kıyaslanması

Arif Behiç TEKİN, Süleyman TÜRKSEVEN, Erkan URKAN, Mehmet Zeki KIZMAZ, Ahmet Tansel SERİM E.Ü.BAP 2016-2018* 15.000,00

Isparta İli Elma Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (Conyza canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması

Selçuk BAŞARAN, Ahmet Tansel SERİM, Ünal ASAV, Süleyman TÜRKSEVEN TAGEM 2016-2019* 27.000,00
Trakya Bölgesi Ayçiçeği Tarlalarında Sorun Olan Sirken (Chenopodium album L.)’in Imazamox’a Dayanıklılık Düzeyinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Haritasının Oluşturulması

 

Ahmet Tansel SERİM, İstem TÜRKTEMEL, Ünal ASAV, Süleyman TÜRKSEVEN TAGEM 2017-2020*

60.000,00

Ön bitki olarak kullanılacak kahverengi hardalın (Brassica juncea L.) domates verim ve bazı kalite ile bazı toprak özelliklerine etkisi

 

İbrahim DUMAN, Tansel KAYGISIZ AŞCIOĞUl, Süleyman TÜRKSEVEN, Mehmet BOZKALFA, Eftal DÜZYAMAN E.Ü.BAP 2016-2018*

14.000,00

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Yabani Yulaf Populasyonlarının Tür Teşhisleri Ve Bunların Stratos - Zillion'a Karşı Herbisit Direncinin Belirlenmesi

Süleyman TÜRKSEVEN Ebiltem TTO-Özel Sektör 2018 5.900,00

 

 Laudıs Od66 Herbisitinin Haşhaş'da Dar Ve Geniş Yapraklı Yabancı Otlara Karşı Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi

Süleyman TÜRKSEVEN Ebiltem TTO-Özel Sektör 2018 15.700,00