Çerez Örnek

Komisyon ve Sorumlular

 

1.         GENEL FAALİYET VE HİZMET BİRİMLERİ

BİRİMLER

SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI

AKADEMİK VE İDARİ YARDIMCI PERSONEL

1.1 Sürekli İyileştirme, Kalite ve Akreditasyon Birimi

Prof. Dr. Mustafa Gümüş

Prof. Dr. Ferit Turanlı

Doç. Dr. İsmail Can Paylan

 

Doç. Dr. Firdevs Ersin

Dr. Hasan Balcı

Dr. Sercan Pazarlar

 

1.2 Araştırma-Strateji-Planlama

Prof. Dr. Figen Yıldız

Doç. Dr. Firdevs Ersin

1.3 Arşiv, Demirbaş, Evrak,

      Kurul, Özlük İşleri

Prof. Dr. Mustafa Gümüş

Nalan Çakırlı

Mustafa Deniz

1.4 Akademik Etkinlik Veri Toplama

      ve Raporlama Birimi

Prof. Dr. Mustafa Gümüş

Prof. Dr. Ferit Turanlı

Dr. Ahmet Hatipoğlu

Arş. Gör. Nihan Güneş

1.5 Haber Bülteni, Web Sayfası,

      Sosyal Medya ve Tanıtım Birimi

Dr. Süleyman Türkseven

Arş. Gör. Utku Şanver

Arş. Gör. Nihan Güneş

Nalan Çakırlı

 

 

 

2.         MALİ VE SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ

BİRİMLER

SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI

AKADEMİK VE İDARİ YARDIMCI PERSONEL

2.1 Döner Sermaye ve Satın Alma

Prof. Dr. Galip Kaşkavalcı

Dr. Öğr. Üyesi Nedim Çetinkaya

Dr. Lalehan Yolageldi

2.2 Sosyal Etkinlik Düzenleme

       ve Raporlama Birimi

Dr. Ahmet Hatipoğlu

Dr. Pınar Özsarı

Nalan Çakırlı

Dilek (Filiz) Göktaş

2.3 Bölüm Tarihçe ve Geçmiş Faaliyet

      Derleme Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirkan

Arş. Gör. Utku Şanver

Arş. Gör. Çiğdem Özkan Kahraman

 

 

 

3.         EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYET BİRİMLERİ

BİRİMLER

SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI

AKADEMİK VE İDARİ YARDIMCI PERSONEL

3.1 Ders Eşdeğerlik, Muafiyet ve Programlama Birimi

Dr. Sercan Pazarlar

Dr. Hasan BALCI

Mustafa Deniz

3.2 Diploma Tezi ve Seminer Programlama Birimi

Dr. Süleyman Türkseven

Dr. Hasan Balcı

 

3.3 Akademik Danışmanlık Birimi

Prof. Dr. Serdar Tezcan

Prof. Dr. Hatice Özaktan

 

 3.4 Bitki Korumada Mühendislik Tasarımı Dersi Programlama Birimi

Prof. Dr. Serdar Tezcan

Prof. Dr. Pervin Kınay Teksür

Dr. Ahmet Hatipoğlu

Dr. Sercan Pazarlar

3.5 Staj (Yurtiçi/Yurtdışı) Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Nedim Çetinkaya

Dr. Ahmet Hatipoğlu

Arş. Gör. Çiğdem Özkan Kahraman

3.6 Ulusal ve Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Birimi

Bologna Süreci/Erasmus-Farabi-Mevlana

Prof. Dr. Hatice Özaktan

Doç. Dr. Firdevs Ersin

Arş. Gör. Nihan Güneş

3.7 EÜZF-ADAU Çift Diploma Koordinasyon Birimi

Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirkan

Mustafa Deniz

3.8 Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Birimi

Doç. Dr. Firdevs Ersin

Dr. Sercan Pazarlar

 

3.9 Kariyer Etkinlikleri ve Mezunlarla İrtibat Birimi

Dr. Pınar Özsarı

 

Arş. Gör. Nihan Güneş

Nalan Çakırlı

 

 

4.         FİZİKSEL MEKANLARLA İLGİLİ BİRİMLER

BİRİMLER

SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI

AKADEMİK VE İDARİ YARDIMCI PERSONEL

4.1 Araştırma ve Deneme Alanları

      Sera ve İklim Odaları

Prof. Dr. Ferit Turanlı

Dr. Lalehan Yolageldi

Dr. Süleyman Türkseven

Dr. Ahmet Hatipoğlu

Dr. Hasan Balcı

Dr. Pınar Özsarı

Dr. Sercan Pazarlar

Arş. Gör. Nihan Güneş

Arş. Gör. Çiğdem Özkan Kahraman

Arş. Gör. Utku Şanver

4.2 Derslikler, Uygulama Lab.

  ve Toplantı Salonları

Doç. Dr. İsmail Can Paylan

Mustafa Deniz

Dilek (Filiz) Göktaş

4.3 Zararlı Koleksiyonları ve Sergi

Doç. Dr. Firdevs Ersin

 

4.4 Hastalık Koleksiyonları ve Sergi

Dr. Lalehan Yolageldi

Arş. Gör. Nihan Güneş

4.5 Herbaryum ve Sergi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirkan

Dr. Süleyman Türkseven

4.6 Kütüphane

Prof. Dr. Serdar Tezcan

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirkan

Arş. Gör. Nihan Güneş

Arş. Gör. Utku Şanver

Mustafa Deniz

4.7 Müze

Prof. Dr. Serdar Tezcan

Doç. Dr. Firdevs Ersin

4.8 İç Mekan Sıfır ve Tehlikeli Atık Birimi

Prof. Dr. Necip Tosun

Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZSARI

Dilek (Filiz) Göktaş

Nalan Çakırlı

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ