EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Komisyon ve Sorumlular

 

1.      GENEL FAALİYET VE HİZMET BİRİMLERİ

BİRİMLER

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

AKADEMİK VE İDARİ YARDIMCI PERSONEL

1.1 ADEK

Prof. Dr. Serdar TEZCAN

Arş. Gör. Çiğdem ÖZKAN KAHRAMAN

1.2 Akreditasyon Hazırlık

Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR

Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI

Arş. Gör. Dr. Ahmet HATİPOĞLU

Arş. Gör. Sercan PAZARLAR

1.3 Araştırma-Strateji-Planlama

Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ

Prof. Dr. Figen YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Firdevs ERSİN

Arş. Gör. Çiğdem ÖZKAN KAHRAMAN

1.4 Arşiv, Demirbaş, Evrak,

      Kurul, Özlük İşleri

Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU

Nalan ÇAKIRLI

Mustafa DENİZ

1.5 Bölüm Tanıtımı ve Yayım

Prof. Dr. Necip TOSUN

Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI

Arş. Gör. Dr. Süleyman TÜRKSEVEN

Arş. Gör. Dr. Firdevs ERSİN

Arş. Gör. Mehmet Zeki KIZMAZ

1.6 Faaliyet Raporları,

      Veri Toplama Derleme ve Düzenleme

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİRKAN

Arş. Gör. Çiğdem ÖZKAN KAHRAMAN

Arş. Gör. Mehmet Zeki KIZMAZ

Arş. Gör. Utku ŞANVER

1.7 Web Sitesi Düzenleme ve Güncelleme

Doç. Dr. İsmail Can PAYLAN

Arş. Gör. Dr. Süleyman TÜRKSEVEN

Arş. Gör. Sercan PAZARLAR

Arş. Gör. Utku ŞANVER

 

 

 

2.      MALİ VE SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ

BİRİMLER

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

AKADEMİK VE İDARİ YARDIMCI PERSONEL

2.1 Denetleme

Prof. Dr. Yusuf KARAVURAN

Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR

Arş. Gör. Dr. Lalehan YOLAGELDİ

Arş. Gör. Dr. Ahmet HATİPOĞLU

2.2 Döner Sermaye ve Satın Alma

Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI

Dr. Öğr. Üyesi Nedim ÇETİNKAYA

Arş. Gör. Dr. Lalehan YOLAGELDİ

Arş. Gör. Dr. Süleyman TÜRKSEVEN

Dr. Hasan BALCI

Arş. Gör. Pınar ÖZSARI

2.3 Haber Bülteni

Doç. Dr. İsmail Can PAYLAN

Dr. Hasan BALCI

Arş. Gör. Nihan GÜNEŞ

Nalan ÇAKIRLI

2.4 Sosyal İlişkiler

Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ

Arş. Gör. Dr. Ahmet HATİPOĞLU

Arş. Gör. Pınar ÖZSARI

Arş. Gör. Sercan PAZARLAR

Nalan ÇAKIRLI

Dilek (Filiz) GÖKTAŞ

       
 

 

 

3.      EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYET BİRİMLERİ

BİRİMLER

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

AKADEMİK VE İDARİ YARDIMCI PERSONEL

3.1 Lisans/Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve

     Seminer Programları Hazırlama

Prof. Dr. Ferit TURANLI

Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ

Arş. Gör. Dr. Süleyman TÜRKSEVEN

Dr. Hasan BALCI

Arş. Gör. Sercan PAZARLAR

Mustafa DENİZ

3.2 Mesleki (Klinik) Uygulamalar

Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR

Arş. Gör. Dr. Lalehan YOLAGELDİ

Arş. Gör. Dr. Ahmet HATİPOĞLU

Arş. Gör. Mehmet Zeki KIZMAZ

Arş. Gör. Utku ŞANVER

3.3 Staj (Yurtiçi/Yurtdışı)

Dr. Öğr. Üyesi Nedim ÇETİNKAYA

Arş. Gör. Çiğdem ÖZKAN KAHRAMAN

Arş. Gör. Mehmet Zeki KIZMAZ

3.4 Uluslararası İlişkiler

      Bologna Süreci/Erasmus-Farabi

Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN

Prof. Dr. Ferit TURANLI

Arş. Gör. Pınar ÖZSARI

Arş. Gör. Nihan GÜNEŞ

 

 

 

 

 

4.      FİZİKSEL MEKANLARLA İLGİLİ BİRİMLER

BİRİMLER

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

AKADEMİK VE İDARİ YARDIMCI PERSONEL

4.1 Araştırma ve Deneme Alanları

      Sera ve İklim Odaları

Prof. Dr. Ferit TURANLI

Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ

Dr. Hasan BALCI

Arş. Gör. Pınar ÖZSARI

Veli BALKAN

4.2 Derslikler ve Uygulama Lab.

     Toplantı Salonları, Fotokopi vb.

Doç. Dr.  İsmail Can PAYLAN

Veli BALKAN

Dilek (Filiz) GÖKTAŞ

4.3 Kültür Koleksiyonları, Herbaryum

      Demostrasyon ve Sergi

Prof. Dr. Ferit TURANLI

Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİRKAN

Dr. Öğr. Üyesi Nedim ÇETİNKAYA

Arş. Gör. Dr. Lalehan YOLAGELDİ

Arş. Gör. Dr. Firdevs ERSİN

Arş. Gör. Nihan GÜNEŞ

Veli BALKAN

4.4 Kütüphane

Prof. Dr. Serdar TEZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİRKAN

Arş. Gör. Nihan GÜNEŞ

Arş. Gör. Utku ŞANVER

Mustafa DENİZ

4.5 Müze

Prof. Dr. Serdar TEZCAN

Arş. Gör. Dr. Firdevs ERSİN

Veli BALKAN

Mustafa DENİZ