EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Akademik Personel (Who is who)

Bölümümüz, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde “Bitki Sağlığı Bölümü” adı altında 1956 yılında kurulmuştur. Bölüm, eğitime 1956-1957 öğretim yılında başlamış ve ilk mezunlarını 1961 yılında vermiştir. 1983 yılında “Entomoloji” ve “Fitopatoloji” olmak üzere iki Anabilim Dalı’ndan oluşan “Bitki Koruma Bölümü” adını almıştır. Günümüzde, bölümümüzde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Bölümün temel amacı; dünyanın, ülkemizin ve özellikle Ege Bölgesi’nin mevcut bitki koruma sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne yönelik katkılar sağlamaktır. Bilindiği gibi, yayınlar bir kurumu tanıtmak, faaliyetleri ve sorumluluk alanları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve iletişim sağlamak açısından çok önemli araçlardır. Ayrıca, yayınlar kurumun ve personelin toplu ve basit bir görüntüsünü sunma bakımından da değer taşımaktadır.
Kendi beyanlarına ve bölümde mevcut bilgilere dayalı olarak belirli bir kalıp içinde düzenlenen bu eserde; akademik personelimizin öz geçmişleri, eğitim durumları, uzmanlık alanları ve iletişim bilgileri konularında özet biçiminde açıklamalar yer almaktadır. Bu kitapçığın hazırlanmasındaki ana amaç; ülkemizdeki ve yurt dışındaki bitki koruma ile ilgili kurumlara, kişilere ve öğrencilere kendimizi öz olarak tanıtmaktır.

 

Bu eserin gerekli ilişkilerin kurulmasında bir aracı olması ve ilgili çevrelere katkılar ve yararlar sağlaması başlıca dileğimizdir.

 

Whoiswho.pdf